Bu bölümde, hostoky.net markası ile Bilge Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sağlanan hizmetleri/ürünleri, doğrudan veya diğer bağlantılı siteler üzerinden erişerek http://www.hostoky.net sitesi üzerinden satın alan "müşteri"si ile Bilge Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi arasındaki hukuksal ilişkiyi düzenleyen sözleşme hükümleri yer almaktadır!...

hostoky.NET Hizmet Sözleşmesi

Madde 1: Amaç ve Konu

 

 1. İşbu sözleşme; hostoky.net markası ile Bilge Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sağlanan hizmetleri/ürünleri, doğrudan veya diğer bağlantılı siteler üzerinden erişerek http://www.hostoky.net sitesi üzerinden satın alan "müşteri"si ile Bilge Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi arasındaki hukuksal ilişkiyi düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bilge Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nden hizmet/ürün satın alan herkes bu maddeleri okumuş ve kabul etmiş olur. Satın alma işlemleri sırasında sözleşmeyi tamamen okuduğunu, içeriğini anladığını ve sözleşme hükümlerini kabul ederek onayladığını beyan etmiş olur.Madde 2: Taraflar

 1. Bu sözleşme; merkezi Güven Mahallesi Menderes Caddesi No: 25 Kat: 2 Daire: 3  34160 Güngören/İstanbul ve şubesi Hakimiyeti Milliye Caddesi Emlak Kredi Çarşısı Kat: 2 No: 127  34672 Üsküdar/İstanbul adresinde kurulu Bilge Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (bundan böyle hostoky.NET olarak anılacaktır.) ile doğrudan veya diğer bağlantılı siteler üzerinden erişerek http://www.hostoky.net sitesi (bundan böyle "site" olarak anılacaktır.) üzerinden hostoky.NET hizmetlerini/ürünlerini satın almak suretiyle site üzerinde bir hesap açtıran 3. kişiler (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır.) arasında kabul edilmiştir. Site üzerinden hizmet/ürün satın alan, herhangi bir özel/kamu tüzel kişisi adına hareket eden gerçek kişi ise, söz konusu tüzel kişi ile işlem yapan gerçek kişi Müşteri olarak müteselsilen işbu sözleşmenin tarafı kabul edilmektedir. Taraflar arasında çıkabilecek olası tüm ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüme kavuşturulacaktır. Müşteri'nin işbu sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda, hostoky.NET'in Müşteri hesaplarına el koyma, Müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın durdurma hakkı mahfuzdur.Madde 3: Site Üzerinden Sağlanan Hizmetlerden/Ürünlerden Faydalanma Şartları

 1. Site'den ve Site'de bulunan hizmetlerden/ürünlerden, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Müşteri Site'yi ve Site'de bulunan hizmetleri/ürünleri kullanmakla, kendisinin en az on sekiz (18) yaşında olduğunu ve/veya yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. On sekiz (18) yaşından küçük olduğu halde, işbu sözleşmeyi kabul eden Müşteri'nin faaliyetlerinden kaynaklanan kayıp ve zararlardan, Müşteri'nin yasal veli/velileri ve/veya vasisi/vasileri sorumlu olacaktır.

 2. Sözleşmeyi tüzel kişiliğe sahip herhangi bir kurum adına akdeden Müşteri, söz konusu kurumsal yapıyı, işbu sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiye haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri, bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu sözleşmenin Müşteri tarafından elektronik ortamda kabul edilmesinden sonra, hostoky.NET tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkisi olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerden, tüzel kişi ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

 3. hostoky.NET, sahih ve kaynağı Müşteri'nin kurumsal yapısının yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, hostoky.NET tarafından, ayrıca söz konusu bilgilerin sahihliğinin onaylanması Müşteri'den istenebilir. Ancak, bu onaylama talebi hostoky.NET’in mükellefiyeti değildir.Madde 4: Hizmetin Tanım

 1. hostoky.NET’in Müşteri’ye sunduğu hizmet temel olarak;
   • Müşteri’nin web sitesinin/sitelerinin ve/veya veritabanın hostoky.NET’in sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından;
   • Müşteri’nin web sitesinin/sitelerinin yayınlanmasına bağlı olarak bu hizmetlerin bir eklentisi şeklinde veya bunlardan bağımsız olarak sunulan güvenlik sertifikası ve/veya yazılım kiralama ve/veya satmaktan;
   • Sanal sunucu (VPS/VDS) ve/veya dedicated sunucu kiralamaktan;
   • Alan adı (domain names) alımlarına aracılık yapmaktan
  ibarettir. Müşteri bu sözleşme kapsamında, yukarıda belirtilen hizmetlerden herhangi birinden ve/veya bir kaçından birlikte satın alarak faydalanabilir.

 2. Müşteri bu hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tün hostoky.NET politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

 3. İşbu sözleşmenin şartları ve koşullarına bağlı hostoky.NET, sözleşmenin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. Müşteri bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:
  1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
  2. Donanım arızaları,
  3. Periyodik bakım prosedürleri veya hostoky.NET’in zaman zaman üstlendiği onarımlar,
  4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın hostoky.NET’in kontrolü dışındaki veya hostoky.NET tarafından öngörülemeyen nedenler.
 4.  

 5. Müşteri, hostoky.NET’in hizmetlerinin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

 6. hostoky.NET, Müşteri’ye verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

 7. SSL Sertifikaları; belirli ürün veya hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, hostoky.NET hizmetleri ile birlikte kullanmak için hostoky.NET’ten veya hostoky.NET’in bağlı olduğu şirketlerden satın alınan, herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. Müşteri’nin hostoky.NET sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, hostoky.NET ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile Müşteri isteği olması durumunda dahi, hostoky.NET hiçbir zaman Müşteri'ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. Müşteri’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp, özel anahtarını hostoky.NET sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini hizmet satın alma başlangıcından itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde hostoky.NET’e bildirmesi gerekmektedir.

 8. Bayi (Reseller) Hosting işbu sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, hostoky.NET "Bayi (Reseller) Hosting" hizmeti ile bazı hizmetlerinin satışı için Müşteri’ye (Bayi'ye) devredilemeyen bayilik hakkı vermektedir. Bayi, kendisine ait hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. Bayi, kendi müşterilerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. hostoky.NET sadece Bayi’ye, Bayi Hesabı desteği vermektedir. hostoky.NET'in ürün veya hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, Bayi derhal hostoky.NET’i bilgilendirmekle yükümlüdür. hostoky.NET, Bayi müşterilerinin hukuka aykırı ya da hizmet sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı Bayi’yi sorumlu tutacaktır. Bayi müşterilerinin hostoky.NET’e verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden, Bayi sorumlu olacaktır. Bayi, kendi marka ve ismini kullanarak bazı hostoky.NET hizmetlerini müşterilerine sağlayabilir.

 9. Ek servisler ve 3. parti uygulamalar (antivirüs programları, adwords uygulamaları vb.) ile hostoky.NET tarafından bazı hizmetlere ek olarak sunulan hizmet ve/veya ürünlerden ve/veya uygulamalardan (tümüne birden “hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda, üçüncü firmalar/kurumlar tarafından sağlanan bu hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı hostoky.NET sorumlu tutulamaz. hostoky.NET, bu hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.Madde 5: Hosting (barındırma) Servisleriyle İlgili Hükümler

 1. hostoky.NET Müşterileri, kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları veri ve içeriklerden sorumludurlar. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Uluslararası Fikir ve Sanat Eseri, Patent ve Marka haklarına muhalefet eden, her tür formattaki yazı, ses ve görüntü verilerinin (Kitap, Müzik Notaları, MP3, Video...vb), eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve kendilerine tahsis edilen disk alanında bulundurmalarına müsaade edilemez. hostoky.NET'in, yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde, Müşteri'ye sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkı mahfuzdur.

 2. Müşteri'lerin kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında çalıştırdıkları uygulamaların, diğer kullanıcılarla paylaştıkları servisleri sabote etmesi durumunda, hostoky.NET, diğer Müşteri'lerin güvenliği açısından, Müşteri'ye sağladığı servisleri durdurma ve/veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Barındırma servislerinin disk alanı, veritabanı alanı ve veri trafiği (bant genişliği) kota kapasitelerinin aşılması durumunda, aşım oranındaki hizmet bedelleri her ay otomatik olarak fatura edilerek Müşteri'ye yansıtılır. Fatura ihbarı kullanıcıya e-ileti ve/veya kısa mesaj (SMS) ile iletilir. Hizmet kotası aşım bedellerinin son ödeme tarihi, gönderilen e-ileti ve/veya kısa mesajda belirtilir. Hizmet kotası aşım ücretinin/ücretlerinin zamanında ödenmemesi durumunda sağlanan servisler durdurulabilir.Madde 6: İçerikle İlgili Hükümler

 1. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (24 Ekim 2007 Tarihli ve 26680 Sayılı Resmi Gazete) gereği, hostoky.NET bir "Yer Sağlayıcı"dır. hostoky.NET, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak, uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmış veya uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmamış olmakla birlikte, kutsal ve manevi sayılan değerlere saldırıda bulunan, kamu hassasiyeti teşkil eden, ve kumar, pornografi, bilişim korsanlığı, kimlik avcılığı, umut tacirliği, SPAM faaliyeti gibi içerik barındıran ve/veya üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını Müşteri'ye haber verilmeksizin durdurulabilir. İçerikten zarar gören ve usulüne göre başvuran kişilerin bildirimi üzerine, yahut yetkili makamlardan gelen talepler ve emirler doğrultusunda, internet siteleri denetime tabi tutulabilir; gerekli görüldüğü taktirde, internet sitelerinin yayınları kullanıcıya haber verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulabilir.

 


Madde 7: İletişim Servisleriyle İlgili Hükümler

 1. hostoky.NET e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılmasına müsaade edilemez. hostoky.NET, şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal e-posta gönderimi tespit ettiğinde kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. E-posta sunucusuna teslim edilen mesaj sayısı yüz (100) e-ileti/dakika değerinden büyükse bu e-iletiler yığınsal olarak nitelendirilir.hostoky.NET sunucularından tek gönderimde bir defada en çok elli (50) adet alıcıya eposta gönderilebilir. Üyelerine toplu mesaj göndermek isteyen kullanıcıların mesaj listelerini yüz e-ileti/dakika'yı aşmayacak şekilde programlamaları gerekir. Bu değerlerin üzerinde servis gereksinimi olan kullanıcıların VPS/VDS (Sanal Sunucu) hizmeti satın alması önerilir.Madde 8: Muhasebe İşlemleriyle İlgili Hükümler

 1. hostoky.NET tarafından, kullanıcılarına ait ürün ve hizmetlerin alan adı tescil süre sonu, sözleşme yenileme uyarıları, kullanıcının belirttiği e-ileti adresine e-ileti olarak ve/veya kayıtlı mobil telefonuna kısa mesaj olarak son ödeme tarihine veya alan adının tescil süresinin bitimine 30, 20, 10, 3 ve 1 gün kala bildirilir. Bu mesajlar içindeki ürün fiyatı bilgisi, hatırlatmanın gönderildiği tarihteki ürün fiyatı bilgisi olup, fiyat değişikliği yapılan dönemlerde hatırlatma periyotları arasındaki zaman farkları nedeni ile ödeme sayfası ve tarafınıza gönderilen hatırlatmadaki ürün bedelleri farklılık gösterebilir. Bu tip durumlarda Site'de ilan edilmiş olan hizmet/ürün fiyatı/fiyatları esas alınır. Son ödeme tarihinden itibaren 15. güne (alan adları için son ödeme tarihine, VPS/VDS'ler için son ödeme tarihinden itibaren 10. güne) kadar müteakip dönemin bakiyesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ilgili ürün veya hizmet durdurulur. Son ödeme tarihini 60 gün (alan adları için 30 gün, VPS/VDS'ler için 15 gün) geçmiş ve halen bakiyesi tahsil edilememiş veya bakiyesi eksik olan ürün veya hizmetlerin Müşteri tarafından tekrar yenilenmeyeceği kabul edilerek sözleşme fesih edilir ve bu ürünlere/hizmetlere ait veriler ve bu hizmet dahilinde, Müşteri veya kendi ziyaretçileri tarafından oluşturulan içerik silinir. Sözleşmenin fesh edilmesiyle birlikte hostoky.NET'in sağlanan ürün ve servisler konusunda Müşteri'ye karşı sorumlulukları sona erer. Sözleşmenin fesh edilmesi ile birlikte Müşteri'nin bu ürünler/hizmetler üzerindeki hakları sona erer. Bu ürün ve/veya hizmetler artık başka bir kullanıcı tarafından satın alınabilir.

 2. Havale/EFT taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde ödeme dekontunun doğrulanması iş günlerinde 2-3 saat, hafta sonu ve resmi tatil süreçlerinde ise 2-9 gün kadar sürebilir. Bu nedenle, havale/EFT taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde dekont doğrulanmasındaki gecikmelerden ve bu gecikmelerden kaynaklanabilecek zarar ve mağduriyetten hostoky.NET sorumlu tutulamaz. hostoky.NET bu tip gecikmelerin bertaraf edilmesine ilişkin PayPal, Skrill (Moneyboojers) ve internet üzerinden kredi kartı ile ödeme seçenekleri sunmaktadır.

 3. hostoky.NET, sağladığı servis ve ürünlerin fiyatlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir; güncel ürün fiyatları Site'deki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir. hostoky.NET, sağladığı servis ve ürünlerin kapsamlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir; güncel ürün kapsamları Site'deki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir.

 4. Muhasebe ve faturalandırma faaliyetleri hostoky.NET'in kendisi tarafından ve şirket merkezinde yürütülmektedir.


 
Madde 9: Ücret İadesiyle İlgili Hükümler


 1. Müşteri, satın aldığı hizmetten/üründen memnun kalmadığı taktirde, hizmetin/ürünün satış tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, müşteri panelindeki "destek bildirimleri" bölümünü kullanarak para iadesi talebinde bulunabilir. hostoky.NET para iadesini, Müşteri'nin doğrudan kredi kartına ve/veya destek bildirimi sırasında beyan ettiği banka hesap numarasına yapar. Havale ve/veya EFT yoluyla yapılacak para iadelerinin Müşteri'nin beyan ettiği banka hesabına geçmesi 2-3 iş günü sürebilir. hostoky.NET,Müşteri'ye erişemediği ve ürün iadesi yapmak zorunda kaldığı durumlarda ürün tutarını, Müşteri'nin cari hesabına “kredi” olarak ekler. Müşteri bu krediyi başka bir ürün satın almakta kullanabilir ve/veya cari hesabındaki kredinin iadesini talep edebilir. 30 (otuz) günden sonra yapılacak iade taleplerinde, ücretin, sözleşme süresinin kalan kısmına isabet eden kısmı iade edilecektir.

 2. Müşteri kaynaklı, banka kaynaklı veya yazılımsal kaynaklı başka bir problem nedeni ile kredi kartından fazla miktar çekilmiş Müşteriler, bu hadiseyi ve geri ödeme talebini müşteri panelindeki "destek bildirimleri" bölümünü kullanarak yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdürler. Müşteri'nin beyanını takiben, Müşteri'nin kredi kartına gerekli iade yapılacaktır. Aksi takdirde Müşteri aleyhine oluşabilecek zarar ve ziyandan hostoky.NET sorumlu tutulamaz. Müşteri'nin hostoky.NET operatörlerine haber vermeden satışı iptal ettirmesi durumunda, bankadan dönecek olan "Charge Back" ihbarlarına istinaden satılan ürün ve hizmetler hostoky.NET tarafından alıkonulabilir; Müşteri hesabı durdurulabilir.

 3. İçinde "Tescilli Marka ya da Patent" isimleri geçen alan adları için sadece hak sahipleri başvurabilirler. SSL sertifikalarının onay ve teyit süreçlerinde, içinde "Tescilli Marka ya da Patent" isimleri geçen alan adlarının başvuruları, eğer başvuru yapan merci hak sahibi değilse reddedilebilir. Bu denetimler, SSL sertifikası sağlayıcısı (VeriSign, RapidSSL vb.) tarafından otomatik ve eksper analizi ile iki kademeli olarak yapılır. Denetim sonucuna istisna yapılabilmesi, itiraz edilebilmesi veya kararın sorgulanabilmesi mümkün değildir. İşbu sebeple olumsuz neticelenen başvuruların ödemeleri kullanıcıya iade edilir.

 4. SSL Sertifikalarının, hostoky.NET'in sağladığı kurulum kılavuzlarına uyulmayarak, Müşteri tarafından bilgisayarına hatalı kurulması veya Sertifika İmza Talebi üretimi esnasında kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda, ürünün ilk satış tarihinden itibaren 5 gün içinde kullanıcıya yeni bir sertifika sağlanır; ancak, ücret iadesi yapılamaz.

 5. Tüm ücret iadeleri, banka komisyonu vb. masraflar düşüldükten sonra net tutar üzerinden gerçekleştirilir.

 6. Alan adı tescil ürünlerinin, SSL Sertifikalarının, Yazılım Lisans ürünlerinin ve kiralık sunucu (dedicated server) ücret iadesi, yürütme açısından mümkün değildir ve ücret iade koşullarının dışındadır.Madde 10: Alan Adı (Domain Names) Tescil Servisleriyle İlgili Hükümler

 1. Alan adı tescil ürünleri "ilk gelen alır" prensibi ile sağlanabilmektedir. Tescil haklarının dağıtımı ABD kökenli ICANN (www.icann.org) tarafından sağlanmaktadır. ICANN tarafından yönetilen kök sunuculardaki alan adı tescil veritabanları 8 saatte bir güncellenmektedir. hostoky.NET üzerinden satın alınan bir ürün 1-2 saat ara ile başka bir tedarikçi üzerinden ve farklı bir kullanıcı aracılığı ile sipariş verilebilir. Veritabanlarının güncelleme periyodundan kaynaklanan bu tür durumlarda, söz konusu alan adı hostoky.NET tarafından tescil edilemeyebilir. Bu gibi durumlarda kullanıcıya ücret iadesi yapılır ve ücret iadesi ile ilgili hükümler tatbik edilir.

 2. Havale/EFT taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri, havale/EFT taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin dekont doğrulamasından kaynaklanabilecek gecikmelerden dolayı havale taahhüdü yapan Müşteri'ye sağlanamayabilir. Aynı ürün farklı bir kullanıcı aracılığı ile kredi kartı kullanılarak sipariş verilmek sureti ile anında hostoky.NET veya başka bir tedarikçi aracılığı ile satın alınabilir. İşbu sebeple, havale/EFT taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri için, ürünlerin havale/EFT taahhüdü ile sipariş oluşturulan Müşteri'ye sağlanması hususunda hostoky.NET'in bir teminatı yoktur. .com, .net, .org . info, .biz, .info tescil ürünleri ABD malıdır; hizmetin alındığı yer ABD'dir. Bu alan adlarının tüm operasyonları ABD'de gerçekleşmekte; bütün operasyonlar, transfer, ücretlendirme ABD kanunlarınca ve ICANN hükümlerince denetlenmektedir. .com, .net, .org, vb. gibi ABD menşeili alan adları konusunda her tür uzlaşmazlık ve ihtilaf sadece ICANN tarafından tayin edilmiş olan güvenilir hakem heyetlerince veya mahkemelerce çözümlenebilmektedir. Başka karar merciilerinin verdiği kararlar ancak uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilebilirler. Uzlaşmazlık konusundaki prosedür ve yönetmelikler ICANN tarafından şu adreste ilan edilmektedir ve güncellenmektedir: http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm. ABD menşeili alan adları ile ilgili işlemler ve operasyon akışı değişiklik gösterebilir. Bu alan adlarının operasyonları (transfer, uzlaşmazlık, hatırlatma ve kontrol mesajları vb.) esnasında tüm dünyadaki tüketiciler ICANN tarafından yürürlüğe konulan ve konulması planlanan yabancı dilde ek sözleşme, e-posta ve formlar ile karşılaşabilirler. ICANN bütün akredite yazmanların sözleşmelerinin uygunluklarını denetlemektedir. İşbu sözleşmedeki parantez içindeki İngilizce bölümler ICANN tarafından denetim amaçlı olarak zorunlu tutulmuştur.

 3. Bütün yeni tescil edilmiş TLD alan adları için "Yeni Yaratım Süreci" (Add Grace Period) 5 (beş) gündür. (http://www.icann.org/en/announcements/announcement-17dec08-en.htm), ancak zaman dilimi farkı sebebi ile EMEA bölgesinde 4 (dört) gün olarak uygulanabilmektedir.

 4. Tescil süresi dolmuş ve kullanıcı tarafından tescil yenilemesi yapılmamış (.com, .net, .org, .info vb. uzantılı ICANN denetimine tabi olan alan adları) alan adları "Yenileme Askısı" periyodu içine düşerler. "Yenileme Askısı" (Renew Grace Period) .com, .net, .org, .info vb. alan adları için 40 (kırk) gündür. Yenileme Askısı sürecinde kullanıcı tarafından yenileme yapılmadığı sürece alan adı sahibi hostoky.NET'tir. Bu zaman zarfında kullanıcı tarafından yenileme yapıldığında alan adı tekrar kullanıcıya aktarılarak kullanıma açılır.

 5. Yenileme askısı süresi boyunca yenileme işlemi yapılmamış alan adları (40 gün sonunda), “Silinme Askısı” periyoduna geçerler. Bu periyod içinde bulunan ve tekrar yenilenmek istenen alan adları için geri kurtarma işlem ücreti o günün koşullarına göre tayin edilecektir.Madde 11: Veri (Data) Yedekleme Servileriyle İlgili Hükümler

 1. hostoky.NET, Müşteriler'ine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri çeşitli şekillerde yedeklemektedir. Ancak, hostoky.NET Müşteriler'e ait verilerin yedeklenmesi hususunda sınırlı sorumludur. Verinin değeri ve önemi ancak kullanıcı tarafından takdir edilebilir. Değeri ve önemi yüksek verilerin kullanıcı tarafından daha sık yedeklenmesi gerekir. hostoky.NET, kullanıcılarına tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verilerde oluşabilecek kayıplar için sorumlu tutulamaz.

 2. Her kullanıcı kendine sağlanan kontrol panelde tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri belli periyotlarda tek bir dosya halinde yedekleyebilir ve kişisel bilgisayarına aktararak saklayabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmayan Müşteriler, hostoky.NET destek ekibine ulaşarak yardım alabileceklerdir.

 3. hostoky.NET sağladığı genel servislerin ve sistemlerinin imaj yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedek dosyaları sadece büyük sistem sorunlarında yeniden yapılandırma amaçlı olarak hostoky.NET tarafından kullanılabilir. Müşteri içeriklerinin yedekleri bu yedeklerden geri kurulamayabilir.

 4. hostoky.NET sağladığı genel servislerin, sistemlerinin senkronize yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedekler ile Müşteri'nin veri kayıpları telafi edilebilir. Veri kaybı yaşandığında, kullanıcılarının veri kayıplarını telafisi için, olayın meydana geldiği andan itibaren en geç 12 saat içinde müşteri panelinden erişebileceği "destek bildirimleri" bölümünü kullanarak bildirim yapılması gerekmektedir. Daha geç bildirimlerde veri kayıplarını telafisi mümkün olmayabilir.Madde 12: Satış Sonrası Destek Servisleriyle İlgili Hükümler

 1. hostoky.NET'in, Müşteriler'ine sağladığı hizmetler/ürünler için satış sonrası destek taahhüdü burada tanımlı koşullar ile sınırlandırılmıştır. hostoky.NET'in asli görevi kullanıcılara sağladığı servislerin sağlıklı bir biçimde işlemesinden ibarettir. hostoky.NET operatörleri kullanıcılara sağlanan servisleri 7 gün 24 saat takip eder. hostoky.NET %99 servis garantisini taahhüt eder. Bu taahhüt bir yıl içindeki kesintiler toplamının 72 saat'i geçmeyeceğini ifade eder. hostoky.NET, Müşteri kaynaklı problemlerin en geç 7 gün içinde çözüleceğini taahhüt eder (VPS/VDS (sanal sunucu) ve kiralık sunucu (dedicated server) servisleri bu kapsamdan istisnadır). hostoky.NET, kendinden veya kullanıcıdan kaynaklanmayan problemlerin çözümü için, problem yaratan kuruluşun probleme çözüm getireceği süre için bir taahhüt vermez. Müşteriler satın aldıkları hizmetler/ürünler konusunda karşılaştıkları kullanım güçlükleri ve problemleri için sorun ve taleplerini, öncelikle müşteri panelinden erişecekleri "destek bildirimleri" servisini kullanarak yazılı olarak iletmekle yükümlüdürler. Müşteri talepleri "destek bildirimi" servisi ile ilgili operatörlere 7 gün 24 saat iletilebilir. hostoky.NET, yazılı olarak bildirilmeyen taleplerin karşılanması konusunda bir taahhüt sağlamamaktadır. hostoky.NET çağrı merkezi telefon aracılığı ile de kullanıcılara satış sonrası destek ve bilgilendirme servisleri sağlanmaktadır. hostoky.NET çağrı merkezine gelen bütün çağrılar kaydedilir. hostoky.NET çağrı merkezi, sadece iş günleri (Pazartesi-Cuma arası) 09:00 –18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler dışında çağrı merkezi hizmet vermemektedir. Bu saatler dışında destek alabilmek için, müşteri panelinden erişilebilecek "destek bildirimleri" servisi kullanılmalıdır. Çağrı merkezi operatörleri ancak sınırlı seviyede destek sağlayabilirler. Büyük oranda teknik bilgi ve birikim gerektiren hususların çözümü için, gerek duyulan Sistem Mühendisi, Yazılım Mühendisi gibi "Nitelikli Personel” statülerindeki operatörlere, sadece müşteri panelinden erişilebilecek "destek bildirimleri" servisi aracılığı ile ulaşılabilir. hostoky.NET'in istihdam ettiği "Nitelikli Personel” sadece iş günleri mesai saatleri dahilinde çalışmaktadır. Mesai saatleri dışında gündeme gelmiş ve sadece nitelikli personel tarafından çözümü mümkün olan, Müşteri kaynaklı problem ve istekler, ancak nitelikli personelin mesaiye başladığı andan itibaren çözümlenebilirler. Hadisenin meydana geldiği anda nitelikli personelin mevcut olmaması halinde, operatör konunun ne kadar zaman sonra çözümlenebileceğini Müşteri'ye bildirir.

 2. hostoky.NET'in üzerinden yeniden satmak amacıyla hizmet/ürün satın alıp (webmaster, yazılım firması, bilişim firması ya da geliştirici statüsündeki diğer kullanıcılar bundan sonra webmaster olarak anılacaktır.), satın aldığı ürünleri 3. kişilere pazarlayan Müşteriler'in müşterileri hostoky.NET’in dolaylı müşterileri olarak adlandırılırlar. Webmaster’lar hostoky.NET hesaplarını ticari amaçla kullanmakta ve 3. kişilere hostoky.NET'in sağladığı servisleri kendi nam ve adlarına sunmaktadırlar. Normal şartlarda hostoky.NET, webmaster’in portföyündeki bu dolaylı müşterilere doğrudan destek sağlamaz, çağrı merkezine gelen istek ve talepleri webmaster’a yönlendirir; dolaylı kullanıcılar adına hiçbir işlem gerçekleştirmez, sorun ve problemleri çözücü rol oynamaz. hostoky.NET'in tek muhatabı hesap sahibi olan webmaster’dır. Ancak hesap sahibi webmaster’a, ölüm, iş bırakma, askerlik ve benzeri nedenlerden dolayı kendi müşterileri tarafından erişilemez ve iletişim kurulamaz ise, hostoky.NET çağrı merkezine akseden dolaylı müşteri şikayetleri doğrultusunda, webmaster'a kayıtlı GSM, telefon, e-ileti destek sistemi ve diğer irtibat bilgileri kullanılarak ihtar gönderilir. hostoky.NET'in yanıtsız kalan ilk ihtarını takip eden 3 iş günü sonunda, 2. bir ihtar daha gönderilir. Webmaster 2. İhtara da 3 iş günü içinde bir yanıt vermediği taktirde, webmasterin hostoky.NET hesabına el koyulur. hostoky.NET ticari sorumlulukları ve ICANN yükümlülükleri gereği mağdur durumdaki dolaylı müşterilerinin şikayetlerini dikkate alır. Talepte bulunan dolaylı müşteriler, doğrudan Müşteri statüsüne çevrilir ya da bir başka sağlayıcıya geçişlerine yardımcı olunarak, mağdur durumdaki kullanıcıların iş sürekliliklerinin aksamaması sağlanır. Şikayetleri hostoky.NET çağrı merkezine ulaşmamış dolaylı müşteriler için bir işlem yapılmaz; bu dolaylı müşteriler webmaster hesabı altında kalır.Madde 13: Uyuşmazlıklar ve Çözümleri

 1. Yetkili Alan Adı Kayıt Operatörleri ve Uluslararası Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikasına tabi ihtilaflar haricinde; işbu sözleşme, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.

 2. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, tüm dava ve takiplerinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.irmamızdan satın aldığınız hizmetler/ürünler için; kredi kartı, Skrill (Moneybookers) PayPal ve banka havalesi/EFT yollarından herhangi biriyle ödeme yapabilirsiniz.hostoky.NET Web Hosting Çözümleri